Uitstekende service!
prova reiniging afspraak contact

Privacy verklaring

Prova Reiniging, gevestigd aan Middeldijk 31, 7462 PB Rijssen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.provareiniging.nl
Madeliefje 17, 7463 ED Rijssen
0548-234000

Persoonsgegevens die wij verwerken
Prova Reiniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@provareiniging.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Prova Reiniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Prova Reiniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Prova Reiniging) tussen zit. Prova Reiniging gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Prova Reiniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Prova Reiniging deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Prova Reiniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Prova Reiniging uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Prova Reiniging gebruikt -indien je toestemming geeft- analytische, functionele en advertenties & tracking cookies.

Wat betekent dit? In het kort:

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Daarnaast gebruiken wij functionele cookies om mogelijk misbruik of problemen op onze website op te sporen.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van onze website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in jouw voordeel. Onder meer de volgende gegevens worden opgeslagen:

  • Het bijhouden van het aantal bezoekers van onze webwinkel

  • Het IP-adres, dat anoniem wordt gemaakt

  • Technische kenmerken zoals de browser die je gebruikt (zoals Chrome, Internet Explorer of Firefox), de resolutie van je computerscherm en welk apparaat je gebruikt

  • Vanaf welke pagina je op de website bent gekomen en welke pagina’s je bezoekt

  • Wanneer en hoe lang je de website bezoekt of gebruikt

Advertenties & tracking cookies

Indien je toestemming geeft, plaatsen wij advertenties & tracking cookies. Wanneer je onze website bezoekt, wordt deze cookie geplaatst, zodat Google Ads jouw IP-adres kan herkennen.

De Google Ads-cookie slaat bijvoorbeeld op welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op websites getoond kunnen worden.

Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. We raden je aan onderstaande privacy- en cookieverklaringen regelmatig te raadplegen:

Afmelden cookies

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Prova Reiniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@provareiniging.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Prova Reiniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@provareiniging.nl

Gratis locatiebezoek